Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Almaz Həsrət: “Ugurun təməl açarı…”

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət

Bu gün Azərbaycanda “Bilik günü” qeyd olunur.
Gununsesi.info Təhsil nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu tədris ilində ölkə üzrə 164 033 nəfər şagird 1-ci sinfə gedəcək.
Yeni dərs ilində Bakı şəhəri üzrə 1-ci sinfə gedəcək şagirdlərin sayı 43 397 nəfərdir.

Əməkdar müəllim Almaz Həsrətlə söhbətimiz 1-cilərlə bağlıdır.
-Almaz xanım, məktəbə ilk qədəm basan uşaqlarda görülən ilk gün sindromu hansılardır?
Ana-atasının qollarında böyüyən uşağın, tanımadığı, ona yad olan bir mühitdə, eləcə də bir çox tanımadığı uşaqla bir araya gəldiyində yaşadığı çətinliyə ilk gün sindromu deyə bilərik. Bu sindrom yarandığında birincilərdə qorxu, qayğı, ağlama, anadan ayrılmaq istəməmə, sinifə girməyi rədd etmə kimi davranışlar ola bilər.

Ardı »

Oxunma sayı: 126

Beynəlxalq bloq günü

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət

31 avqust – beynəlxalq bloq günündə – Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bloqçuları və xaricdə fəaliyyət göstərən, ölkəmizə dost olan bloqçuları bu gün münasibətilə təbrik edirəm!
31 avqust – beynəlxalq bloq günündə Maarifçi QHT-lərlə və fəal bloqçularla İnformasiya görüşünün keçirilməsi təşəbbüsünə dəstək verdiyinə görə Təhsil Nazirliyinə, informasiya şöbəsinin rəhbərliyinə və AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının rəhbərliyinə bu tədbirdə tərəfdaşlıq etdiyinə görə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Ardı »

Oxunma sayı: 93

Mой дядя Идрис Велиев

İdris Vəliyev

İdris Vəliyev

На фотографиях мой дядя Идрис Велиев. Герой Войны 1941-1945-ых годов.
Прошу всех помочь мне найти женщину, которая изображена на этой фотографии рядом с моим дядей. Надеюсь поделившись этой информацией я смогу найти что-либо о ней. Дорогие друзья, которые живут в России, прошу помочь мне в этом деле. Я уверена что, с Вашей помощью я найду хоть какую-то весть о ней. Если на указанных фотографиях вы кого-либо узнали, то прошу сообщить мне об этом. Заранее благодарю вас за содействие…
http://www.podvignaroda.ru/… Ardı »

Oxunma sayı: 82

Yüksək bal toplayan müəllimlər işsiz qalıb

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət

“Vakansiyaya çıxarılmış yerlər həqiqəti və reallığı əks etdirmir”

İşə qəbul imtahanından yüksək bal toplayıb işlə təmin olunmayan müəllimlər bir neçə gün əvvəl Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaçılar müəllimlərin işə qəbulu imtahanında yüksək bal topladıqlarını, lakin işlə təmin olunmadıqlarına etiraz ediblər. Müəllim olmaq istəyən, amma iş tapa bilməyən vətəndaşlar nazirlikdən hüquqularının bərpa olunmasını tələb ediblər. Etirazçılar bildiriblər ki, onlar imtahandan yüksək bal toplayıblar, amma müsabiqədə onlara müxtəlif maneələr yaradılıb… Ardı »

Oxunma sayı: 90

Bu yazım həm də təhsil nazirimizə müraciətdir

Almaz HƏSRƏT

Almaz HƏSRƏT

Almaz HƏSRƏT, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

Adətimdir. Bir qayda olaraq təhsil sahəsində inkişaf etmək istəyənlərə mümkün olan yardımdan imtina etmirəm. Özü də bu yardımları həmişə təmənnasız etmişəm və etməyə də davam edəcəyəm. Olur ki, bəzən müəllimlər, hətta tanımadığım şagirdlər, jurnalistlər müraciət edir. Vaxtım olduqca əl tutmağa çalışıram. Çox sevinirəm ki, kiməsə faydam toxunur. Buna görə də çevrəm çox genişdir, ölkənin hər tərəfində çoxsaylı və vəfalı dostlarım, tanışlarım var. Amma harda ki, sui-istifadə, bir əliəyrilik gördüm, dərhal və kəskin reaksiya verirəm, həmin adamla ünsiyyəti kəsirəm. Ardı »

Oxunma sayı: 2850

Ekspress qəzetinə açıqlamam: “Qəbul imtahanları üç fəndən ibarət olacaq?”

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət

“Gələcəkdə ali məktəblərə qəbul imtahanları cəmi 3 fəndən ibarət ola bilər”. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə “ASAN radio”ya müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, hələlik buraxılış imtahanının səviyyəsi, xüsusilə, I və II qruplarda olan riyaziyyat fənnindən olan suallarla buraxılış imtahanında eyni fənlərdən hazırlanan suallar eyni səviyyədə deyil. “Bu səbəbdən də hələ bu prosesin reallaşması mümkün deyil. Biz bununla bağlı iş görürük, bu proses üç il davam edəcək. Biz çalışacağıq ki, gələcəkdə ixtisas qrupları üzrə institut imtahanları üç fəndən ibarət olsun”. Ardı »

Oxunma sayı: 522

SİA-ya açıqlamam: “Dövlətin diqqəti ucqar kəndlərə müəllim axınının artmasına səbəb olacaq”

Almaz Həsrətin SİA-ya açıqlaması

Almaz Həsrətin SİA-ya açıqlaması

“Gənc müəllimlərin ucqar kəndlərdə yerləşən məktəblərdə iş fəaliyyətinə başlamaları üçün müvafiq tədbirlərin görülməsinə son illər dövlət tərəfindən nəzarət daha artırılıb. Bu nəzarət əsasən sözügedən müəllimlərin bütün sosial yaşayışının tam təmin olunmasına yönəldilib”. Bunu SİA-ya açıqlmasında Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, təhsil eksperti Almaz Həsrət deyib.
O qeyd edib ki, dövlətin bu sahəyə göstərdiyi diqqət sayəsində artıq bir çox müəllimlər öz rayonlarında və ya kəndlərdə çalışmağa başlayıblar: Ardı »

Oxunma sayı: 385

Mətbuata açıqlamam: “Qü­sur­lu dərs­lik­lə­ri­miz”

Əməkdar müəllim  Almaz Həsrət

Əməkdar müəllim
Almaz Həsrət

Əmək­dar mü­əl­lim, təh­sil eks­per­ti Al­maz Həs­rə­tin söz­lə­ri­nə gö­rə, hər gö­rü­lən iş­də müt­ləq ki­çik də ol­sa qü­sur olur: “Elə in­san­lar var ki, dərs­lik­lər­də olan müs­bə­ti de­yil, yal­nız ki­çik də ol­sa xır­da qü­sur­la­rı ax­tar­ma­ğa ça­lı­şır­lar. San­ki bu­nun­la öz­lə­ri­ni da­ha mü­kəm­məl sa­va­da ma­lik ol­du­ğu­nu gös­tər­mək is­tə­yir­lər. Am­ma bu qü­sur­la­rı bö­yüt­mək­dən­sə səhv­siz ki­tab­la­rın ha­zır­lan­ma­sı yo­lun­da bir­gə fəa­liy­yət gös­tər­mə­yə cəhd gös­tər­mək gə­rək­dir. Bu iş­də də yal­nız bir­lik və dəs­tək ol­ma­lı­dır”. Ardı »

Oxunma sayı: 357

Almaz Həsrət “Biologiya müəllimlərinin I forumu”nda

Əməkdar müəllim Almaz Həsrət

Əməkdar müəllim
Almaz Həsrət

19 aprel 2016 tarixində Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti və Təhsil Problemləri İnstitutu tərəfindən “Biologiya müəllimlərinin 1. forumu” bu il Qafqaz Universitetində təşkil olunub. Respublikanın əməkdar müəllimi, biologiya dərslik və vəsaitlərinin həmmüəllifi Almaz Həsrət bu forumda “Biologiyanın tədrisində İKT resurslarından istifadə imkanları” mövzusunda respublika biologiya müəllimləri qarşısında elektron nümunələrlə məruzə ilə çıxış etmişdir. Çıxışın sonunda məruzə ətrafında müzakirələr aparıldı. Maraqlı fikirlər səsləndirildi. Ardı »

Oxunma sayı: 800

Ekspress qəzetinə açıqlamam…

Əməkdar müəllim Almaz Həsrət

Əməkdar müəllim
Almaz Həsrət

“Xa­ric­də təh­sil proq­ra­mı­nın da­yan­dı­rıl­ma­sı nə vəd edir? – Ekspert rəyləri.
Al­maz Həs­rət: Ye­ni for­mat sə­mə­rə­li nai­liy­yət­lə­ri ilə özü­nü sü­but edə­cək
Na­dir İs­ra­fi­lov: Nə vax­ta qə­dər xa­ri­ci­lə­rin ümi­di­nə qal­ma­lı­yıq?
Mə­la­hət Mür­şüd­lü: Uni­ver­si­tet­lə­rin xa­ri­cə tə­lə­bə gön­dər­mək im­kan­la­rı var

Qə­ze­ti­mi­zin ötən sa­yın­da Azər­bay­can­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lən xa­ric­də təh­sil proq­ra­mı­nın da­yan­dı­rı­la­ca­ğı ba­rə­də in­for­ma­si­ya ver­miş­dik. Qeyd edək ki, təh­sil na­zi­ri Mi­ka­yıl Cab­ba­rov proq­ra­mın ye­ni for­ma­tı­nın ha­zır­lan­dı­ğı­nı de­yib. Ardı »

Oxunma sayı: 294

Ekspert rəyi: “Təh­sil haq­qı mə­sə­lə­sin­də yaş həd­di ol­ma­ma­lı­dır” Açıqlama

Əməkdar müəllim Almaz Həsrət

Əməkdar müəllim
Almaz Həsrət

He­sab­la­ma Pa­la­ta­sı Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nə Azər­bay­can­da ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­rin­də təh­sil alan, va­li­deyn­lə­ri­ni itir­miş və va­li­deyn hi­ma­yə­sin­dən məh­rum ol­muş uşaq­la­rın təh­sil haq­qı­nın ödə­nil­mə­si ilə bağ­lı mə­sə­lə­yə ye­ni­dən bax­ma­ğı töv­si­yə edir. Bu ba­rə­də He­sab­la­ma Pa­la­ta­sı­nın Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nə təq­dim et­di­yi tək­lif­lər­də bil­di­ri­lir.  He­sab­la­ma Pa­la­ta­sı bil­di­rir ki, ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­rin­də təh­sil alan, va­li­deyn­lə­ri­ni itir­miş və va­li­deyn hi­ma­yə­sin­dən məh­rum ol­muş uşaq­la­rın, ha­be­lə on­la­rın ara­sın­dan olan şəxs­lə­rin təh­sil haq­la­rı­nın döv­lət büd­cə­si­nin və­sai­ti he­sa­bı­na ödə­nil­mə­si “Təh­sil haq­qın­da” və “Va­li­deyn­lə­ri­ni itir­miş və va­li­deyn hi­ma­yə­sin­dən məh­rum ol­muş uşaq­la­rın so­si­al mü­da­fiə­si haq­qın­da” qa­nun­lar­la tən­zim­lə­nir. Ardı »

Oxunma sayı: 281

Ekspert: “Təhsil müəssisələrinin üzərinə çox məsuliyyətli vəzifələr düşür” AÇIQLAMA

AlmazHasret11 (2)“Azərbaycanlıların soyqırımı günü unudulmamalıdır. Buna görə yeni nəslə 1918-ci il martın 31-də baş verən hadisələr haqqında daim məlumat vermək lazımdır. Sözügedən işlərdə təhsil müəssisələrinin, xüsusən də orta ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə böyük və çox məsuliyyətli vəzifələr düşür”. Bunu SİA-ya açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, təhsil eksperti Almaz Həsrət deyib. Ardı »

Oxunma sayı: 374

“ADA” Universitetində Təhsil Siyasəti və Tədqiqatı Forumu

ADA-da Təhsil forumu

ADA-da Təhsil forumu

“ADA” Universitetində Təhsil Siyasəti və Tədqiqatı Forumu keçirilib.
Martın 18-də “ADA” Universitetində bu ali məktəbin, ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliyinin, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Yerli və beynəlxalq təhsil təcrübələrinin yaxınlaşması” mövzusunda Təhsil Siyasəti və Tədqiqatı Forumu keçirilib. Ardı »

Oxunma sayı: 409

Beynəlxalq kursda iştirak

Almaz Hasret

Almaz Hasret

5-6 mart, 2016-cı il Global Carrer institutunun təşkil etdiyi Royal oteldə keçirilmiş möhtəşəm beynəlxalq kursda iştirak etdim. Təlimçilər Türkiyənin Sakarya Dövlət Universitetindən Dr. Aysel Ferah Özcan “Təhsildə müasir qiymətləndirmə metodları” və prof. Dr. Ali Osman Özcan İstanbul Gelişim Universitetindən “Uşaqlarda zehni inkişafın psixoloji metodları” mövzusunda mükəmməl təqdimatlarını dinlədik. Ardı »

Oxunma sayı: 705

Səs İnformasiya Agentliyinə şərhim

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət

Özəl, yoxsa dövlət məktəbi? EKSPERT ŞƏRHİ
“Özəl məktəblər dövlət məktəblərindən ödənişli olması ilə fərqlənir. Bu sistem kapitalist cəmiyyəti üçün xarakterikdir. Azərbaycanda da çox sayda ödənişli əsaslarla fəaliyyət göstərən özəl təhsil müəssisələri var. Bu cür məktəblərdə maddi-texniki baza daha yenidir. Onlar texniki, laborator avadanlıqlarla, şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətlərinin artırılması üçün müxtəlif oyun və idman alətləri ilə təchiz olunublar”. Ardı »

Oxunma sayı: 459
Almaz Həsrət TV-də
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
Biologiya fənn saytı
Əməkdar müəllim
Ən yaxşı müəllim
Dərslik müəllifi
Sizi xoş gördük, uşaqlar!
Çevir
Banner
Arı bal toplayır
Sayğac

free counters