Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

‘Metodiki vəsaitlər’ bölməsi üçün arxiv

Almaz Həsrətin “Təhsildə İKT və informasiya mədəniyyəti” adlı metodik vəsaiti çapdan çıxıb

Almaz Həsrətin vəsaiti

Almaz Həsrətin vəsaiti

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin (2009) qalibi, Təhsil Problemləri İnstitutunun Beynəlxalq əməkdaşlıq və informasiya şöbəsinin müdiri Almaz Həsrətin “Təhsildə İKT və informasiya mədəniyyəti” adlı metodik vəsaiti çapdan çıxıb. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Şurasının qərarıyla çap edilmiş vəsait bütün kateqoriyalardan olan təhsil işçiləri üçün nəzərdə tutulub.
Vəsaitdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və informasiya mədəniyyətinin formalaşması məsələləri geniş izah edilib. Burada onlayn mühitin sakinləri – netizenlərin davranış qaydaları, yəni netiket məsələləri də ayrıca təqdim olunur.

Ardı »

Oxunma sayı: 225

Azərbaycanda bu dərslik ləğv edilir

bilirsinizmi?

bilirsinizmi?

Azərbaycanın iqtisadi-sosial və fiziki coğrafiyası ümumi “Coğrafiya” dərsliklərində tədris olunacaq. Orta məktəblərdə keçirilən “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası” və “Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası” dərslikləri ləğv olunur. Azərbaycanın iqtisadi-sosial və fiziki coğrafiyası ümumi “Coğrafiya” dərsliklərində tədris olunacaq. Təhsil Nazirliyi modern.az-ın sorğusunu təsdiq edib. “8-ci sinifdə “Coğrafiya” fənni ləğv olunmur və bu sinif üçün “Coğrafiya” dərslik komplektinin hazırlanması məqsədilə Təhsil Nazirliyi tender elan edib. Ardı »

Oxunma sayı: 2827

Orta məktəb dərsliklərinin hazırlanmasında yenilik

Yenilik...

Yenilik…

Orta məktəb dərsliklərinin hazırlanmasında yenilik tətbiq ediləcək. Azərbaycanda ali məktəblər orta məktəb dərsliklərinin hazırlanması prosesində iştirak edəcəklər. Trend-in məlumatına görə, bunu jurnalistlərə Azərbaycanın təhsil naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Onun sözlərinə görə, bununla bağlı ali məktəb rəhbərləri ilə görüşdə də müzakirələr aparılıb. Nazir hesab edir ki, ali məktəblərin orta məktəb dəsliklərinin yazılması prosesinə cəlb olunması həmin təhsil müəssisləri üçün də maraqlıdır: “Ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri dərsliklərin hazırlanmasında iştirak etməklə əlavə gəlir mənbəyi əldə etmiş olurlar. Ardı »

Oxunma sayı: 2481

Distant təhsilin müasir vəziyyəti və onun inkişaf yolları

Hümeyir Əhmədov

Hümeyir Əhmədov

Müasir dövrdə Azərbaycanda və ümumilikdə dünyada təhsil sistemində ciddi problemlər mövcuddur və onların böyük bir hissəsi obyektiv xarakter daşıyır. Dünyanın bir çox ölkələrində bu problemləri həll etmək istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bir məsələ tam aydındır ki, bu obyektiv problemlərin kökü “informasiyanın istehlakı” problemidir. Bu səbəbdən təhsilin elmi nailiyyətlərdən geri qalma tendensiysı getdikcə güclənir. Müasir elm və texnologiyanın inkişafının bir-başa təhsildən asılı olduğunu nəzərə alsaq, təhsildəki problemlər bəşəriyyət qarşısında ciddi və qlobal xarakter daşıyan problemlərin əsas səbəbi kimi götürülə bilər. Hazırda ali təhsil almaq get-gedə insanların daha çox hissəsi üçün ümdə zərurətə çevrilir. Ardı »

Oxunma sayı: 10115

Müasir dərs: onun təşkili və gedişinə qoyulan əsas tələblər

Abdulla MEHRABOV, Təhsil Problemləri İnstitutunun direktoru, professor, Rusiya Dövlət Təhsil Akademiyasının xarici üzvü

Abdulla MEHRABOV,
Təhsil Problemləri İnstitutunun
direktoru, professor, Rusiya Dövlət Təhsil Akademiyasının üzvü

Məlumdur ki, ideoloji baxışların, ictimai münasibətlərin dəyişdiyi indiki şəraitdə yeni yaşayış formalarına adaptasiya olunmağa, həmçinin sosial həyatın əsas prinsiplərini öyrənməyə, yeni siyasi reallıqların və inkişaf istiqamətlərinin ictimai şüurda, praktikada möhkəmləndirilməsinə nail olmaq üçün təhsil geniş imkanlara malikdir. Milli-mənəvi və sosial-mədəni dəyərlərə yiyələnmiş insan, hazırda təhsilin rolunu, onun həlledici mahiyyətini aşağıdakı kimi görür və əsas kimi qəbul edir: Ardı »

Oxunma sayı: 5652

Qiymətləndirmə səviyyələri

Təhsil Nazirliyinin binası

Oxu, riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə beynəlxalq qiymətləndirmə səviyyələri.
Oxu
1b səviyyə. Bu səviyyəyə cavab verən şagirdlər mövzu və forma baxımından tanış, sadə cümlələrdən ibarət qısa mətndən heç olmasa, tələb olunan bir informasiyanı tapmağa müvəffəq olur. Bu zaman verilmiş illüstra­si­yalar və təkrarlar şagirdə əlavə material kimi kömək edir. Mətn əsasında verilən suallarda fikir ziddiyyətli olmur, şərh etmək üçün bir-birinə yaxın cümlələrdəki məlumatlar əlaqələndirilir. Ardı »

Oxunma sayı: 5035

Məktəb direktoru necə olmalıdır?

Məktəb direktoru

Ramiz Məmmədzadə.
Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, burada söz idarəetmənin ümumi funksiyalarından gedəcək. Bu, bir çox məktəb rəhbərlərinin fəaliyyətinin zəif tərəfidir. Bunun da tarixən obyektiv səbəbləri var. Bu, hər şeydən əvvəl, Sovetlər dövründə məktəbşünaslıqda “rəhbərlik” termini “idarəetmə” termini kimi qəbul edilirdi ki, bu da əsasən inzibatçılıqla bağlanırdı. Yəni göstəriş vermək, əmrləşdirmək, hökmləşdirmək və s. hüququna malik olmaq. Təsadüfi deyil ki, indi də bir çox məktəb rəhbərləri və ümumiyyətlə rəhbər işçilərin əksəriyyəti verdikləri göstərişləri özləri həyata keçirə bilmədikləri halda başqalarından tələb edirlər. Ardı »

Oxunma sayı: 7458

Biologiya fənni üzrə imtahan

Biologiya

Biologiya təbiət fənlərinə aiddir. Canlılar aləmindən bəhs edən biologiya fənni şagirdlərə canlı təbiətin maddiliyini, qanunauyğunluqlarını, canlıların yaranması, quruluşu, yayılması, inkişafı, qorunması funksiyası, ən başlıcası isə biososial varlıq olan insanın öz orqanizminin quruluşu və həyati xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə şərait yaradır. İnsanın davamlı inkişafı və sağlamlığın qorunması ilə bağlı şagirdə bilik verir və onlarda bacarıqlar – əməli vərdişlər formalaşdırır. Biologiya fənninin tədrisi sayəsində insanın bioloji və sosial mahiyyətini başa düşən hər bir şagird özünün, yaxınlarının sağlamlığının qorunmasına və sağlam həyat tərzinə hazırlanmış olur. Ardı »

Oxunma sayı: 33891

Müəllimin dərsə hazırlığı

məktəb

Təlim prоsеsinin səmərəliliyi müəllimin dərsə yaхşı hazırlaşmasından çох asılıdır. Müəllim dərsin qarşısına qоyulan məqsədin yеrinə yеtirilməsi, təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafеtdirici vəzifələrinin rеallaşması üçün məsuliyyət daşımalı, nеçə illik iş təcrübəsinə malik оlmasına baхmayaraq, hər bir mövzu üzrə qabaqcadan dərsə hazırlaşmalıdır. Müəllimin dərsə hazırlaşmasını, adətən sхеmatik оlaraq, aşağıdakı şəkildə təsəvvürə gətirmək mümkündür: Ardı »

Oxunma sayı: 28651

TQDK tərəfindən «Zoologiya» vəsaiti çap olunub

TQDK qəbul imtahanına hazırlaşan abituriyentlər, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün yeni bir vəsait – «Zoologiya» kitabını çap etmişdir. Vəsait ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı proqramına, ümumtəhsil məktəblərinin dərslik və dərs proqramlarına uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Vəsaitin bəzi bölmələri məktəb proqramının daha yaxşı mənimsənilməsi üçün nəzərə çarpacaq dərəcədə genişləndirilmiş və dərinləşdirilmişdir. Ardı »

Oxunma sayı: 5631

Biologiya fənni üzrə elmi-metodiki seminar

Gündəlik məsələ: 2010-cu ildə ali məktəblərə IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında Biologiya fənnindən istifadə olunmuş test tapşırıqlarının bölmələr üzrə çətinlik dərəcəsi və qabiliyyət göstəriciləri əsasında texniki tapşırıqların müzakirəsi. Müzakirə zamanı Biologiya fənnindən istifadə olunmuş test tapşırıqlarını Azərbaycan bölməsi üzrə abituriyentlərin ~33%-i, rus bölməsi üzrə isə ~35%-inin düzgün cavablandırması qeyd olundu. 10-cu sinif dərsliklərində edilmiş dəyişikliklər əsasında qəbul imtahanlarında Biologiya fənnindən istifadə olunacaq test tapşıırıqlarının bölmələr üzrə yenidən paylanılması da müzakirə edildi. Təklif olundu ki, əvvəllər 30-cu bölmədə yerləşən Ardı »

Oxunma sayı: 10752

Şəbəkədaxili qarşılıqlı fəaliyyət yolu ilə dərslərin qurulması

Şəbəkədaxili qarşılıqlı fəaliyyət yolu ilə dərslərin qurulması.
İnternet çox böyük və geniş virtual aləmdir. Onun bu imkanlarından təhsil sistemində tətbiqinin xüsusi yeri var. İndi isə xarici ölkədə yaşayan müəllimlər və şagirdlərlə birgə işləməsi üçün rahat olan yeni İnternet xidməti ilə tanış etmək istərdim.  Campus.ru- Beynəlxalq Təhsil şəbəkəsində müntəzəm olaraq müəllimlərin yeni kompüter texnologiyalarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi üçün yeni-yeni layihələr tədbiq olunur. Ardı »

Oxunma sayı: 7063

Rəy və təkliflərinizi gözləyirik

Hörmətli həmkarlar!

Biologiyaya dair hazırladığınız dərs nümunələrinizi bizə göndərə bilərsiniz.

Əlaqə yerində bizim ünvan var.

 

Oxunma sayı: 6510

“Delphi 7 və proqramlaşdırma” kitabının təqdimat mərasimi

Delphi 7 və proqramlaşdırmaMultimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin MƏLUMATI

Bu gün Akademik Zərifə Əliyeva adına məktəbdə Multimedia Mərkəzi tərəfindən nəşr olunan “Delphi 7 və proqramlaşdırma” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.

Təqdimat mərasimini giriş sözü ilə BDU-nun kafedra müdiri Cahangir Məmmədli açıb.

Kitabın naşiri, Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz kitab haqqında, onun yazılmasının səbəbləri haqqında geniş məlumat verib. O, kitabın müəllifləri Nazim RüstəmliRamin Fərəcov, həmçinin kitabın elmi redaktoru Ramin Mahmudzadəyə kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi olanlara təşəkkürünü bildirib. Ardı »

Oxunma sayı: 4681

“Abituriyent” jurnalının internet səhifəsi açılıb

abuturyent-jurnaliTələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının (TQDK) mətbuat orqanı olan “Abituriyent” jurnalının internet səhifəsi açılıb.

Bununla da, htpp/www.abiturient.az internet səhifəsində jurnalın bütün buraxılışları, tədris və metodiki vəsaitlər, nəşrlər barədə müntəzəm, operativ məlumat almaq mümkündür. Ardı »

Oxunma sayı: 52032
Almaz Həsrət TV-də
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
Biologiya fənn saytı
Əməkdar müəllim
Ən yaxşı müəllim
Dərslik müəllifi
Sizi xoş gördük, uşaqlar!
Çevir
Banner
Arı bal toplayır
Sayğac

free counters