‘strategiya’ yarlıqlı göndərişlər

Развитие формального и неформального обучения в школах

Təhsil strategiyası

Təhsil strategiyası

В Государственной стратегии по образованию содержится новый подход к требованиям качества и масштабу образования. Современная образовательная система предполагает формальное (завершающееся выдачей государственного образовательного документа), информальное (овладение знаниями путем самообразования) и неформальное (знания, получаемые на различных курсах, кружках и частных занятиях и не сопровождающиеся выдачей государственных документов образования) формы образования. 

Ardı »

Oxunma sayı: 2217

Qiymətləndirmə səviyyələri

Təhsil Nazirliyinin binası

Oxu, riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə beynəlxalq qiymətləndirmə səviyyələri.
Oxu
1b səviyyə. Bu səviyyəyə cavab verən şagirdlər mövzu və forma baxımından tanış, sadə cümlələrdən ibarət qısa mətndən heç olmasa, tələb olunan bir informasiyanı tapmağa müvəffəq olur. Bu zaman verilmiş illüstra­si­yalar və təkrarlar şagirdə əlavə material kimi kömək edir. Mətn əsasında verilən suallarda fikir ziddiyyətli olmur, şərh etmək üçün bir-birinə yaxın cümlələrdəki məlumatlar əlaqələndirilir. Ardı »

Oxunma sayı: 5408
Almaz Həsrət TV-də
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
Biologiya fənn saytı
Əməkdar müəllim
Ən yaxşı müəllim
Dərslik müəllifi
Çevir
Banner
Arı bal toplayır
Sayğac

free counters