Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

‘strategiya’ yarlıqlı göndərişlər

Развитие формального и неформального обучения в школах

Təhsil strategiyası

Təhsil strategiyası

В Государственной стратегии по образованию содержится новый подход к требованиям качества и масштабу образования. Современная образовательная система предполагает формальное (завершающееся выдачей государственного образовательного документа), информальное (овладение знаниями путем самообразования) и неформальное (знания, получаемые на различных курсах, кружках и частных занятиях и не сопровождающиеся выдачей государственных документов образования) формы образования. 

Ardı »

Oxunma sayı: 2101

Qiymətləndirmə səviyyələri

Təhsil Nazirliyinin binası

Oxu, riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə beynəlxalq qiymətləndirmə səviyyələri.
Oxu
1b səviyyə. Bu səviyyəyə cavab verən şagirdlər mövzu və forma baxımından tanış, sadə cümlələrdən ibarət qısa mətndən heç olmasa, tələb olunan bir informasiyanı tapmağa müvəffəq olur. Bu zaman verilmiş illüstra­si­yalar və təkrarlar şagirdə əlavə material kimi kömək edir. Mətn əsasında verilən suallarda fikir ziddiyyətli olmur, şərh etmək üçün bir-birinə yaxın cümlələrdəki məlumatlar əlaqələndirilir. Ardı »

Oxunma sayı: 5220
Almaz Həsrət TV-də
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
Biologiya fənn saytı
Əməkdar müəllim
Ən yaxşı müəllim
Dərslik müəllifi
Sizi xoş gördük, uşaqlar!
Çevir
Banner
Arı bal toplayır
Sayğac

free counters